BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
推荐贵校学习的模式
我经常去农村和边远地区,特别在西南云贵川推动圣经学习,我也曾试图推动建立一个圣经学习的网站,但这个工程非常浩繁.偶然在大陆基督基督徒论坛看到你们的链接,所以我很有信心想了解贵校的教学,以便向有志学习却找不到适合他们学习的年轻信徒推荐贵校学习的模式.祝好

下一步: 分享资源
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明