BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
渴慕的心灵得着所需的粮食

平安!感谢 神通过你们预备,我已经开始在圣经学院学习课程了.实在谢谢主!第一个课程,我听了两遍课才做测验,但是了解到很多基本知识.真是太好了,平常只参加周日礼拜,都学习不到这些知识. 神多多祝福你们的工作,藉着网络,使更多渴慕的心灵得着所需的粮食. (中国A 学员)


上一页: 见证分享
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明