BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
感谢你们为我提供的这个学习机会.愿主赐福你们的圣工
感谢BBN 圣经学院,我已经注册成为学生,虽然还未敢参予测试,但我祈祷愿主赐智慧和信心给我,因为我离开大学已经太久,回复到系统学习的状态要有坚强的意志力,所以在努力的让自己拥有积极的学习时间.相信我能够做得好,因为能够系统的学习主的话语对我来说是多么的蒙恩.感谢你们为我提供的这个学习机会.愿主赐福你们的圣工.(中国M学员)

 


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明