BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
BBN圣经学院邀请卡已在教会服务台的檯面上

谢谢您给我机会传递圣经学院的资料给臺湾基督教教网站,我深信他很快会刊登.(因为这位同工很热心...从这次联繫中,看见大家都是积极地为主作工,这种同心效力的感觉真是好^_^对了,今天我看见了您们的BBN圣经学院邀请卡已经在我们的教会服务台的檯面上,我觉得很温馨ㄋ.愿神大大赐福您并坚定您手上所作的工..

 开开心心生活,不要过度劳累喔,尤其每天要阅卷这麽多的邮件...更是需要神格外祝福您靠者喜乐^^(臺北 一学员)


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明