BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
我教育程度不是很好 很想传福音给亲友
我希望能在课程里学习成长 我教育程度不是很好 很想传福音给亲友 但总感觉不知道怎麽说 因他们都是佛教根深柢固 再说我不是善於口才 总觉的我插不上去 总感觉很没人缘 再说时代很现实 这课程对我来说是我精神的寄託 谢谢你们的爱心安排这些课程帮助我学习 愿唯一的真神纪念你们所做的圣工(马来西亚一学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明