BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
是个天大的好事情.我太愿意做了
太好了,你要求代发圣经学院卡,是个天大的好事情.我太愿意做了.感谢神,愿神成就我这渴慕的心,愿成为神所和用的器皿.求主恩待孩子.阿门.愿为我们传讲福音的圣经广播网做点事.我也有聊天的能力,求神也借着圣经广播网来成就孩子做个聊天的义工吧.!!!!(中国一学员)

上一页: 不再是小羊
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明