BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
圣经学院的教学方式非常适合我
BBN同工: 你们好! 主内平安! 我想要学习邀请卡,请给我邮寄,非常感谢! 主说,寻求必得著.这话是实在的.BBN圣经学院的教学方式非常适合我,会让我在生命的道路上有一个实质的进步.还有哪一样事能比真正得著耶酥更让人兴奋呢? 在此要感谢BBN同工们的辛勤劳动,更要感谢上帝的大能! 以马内利! (中国H学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明