BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
愿神祝福你们的事工,力上加力,与你们同在!
感谢主!感谢BBN圣经学院服事的弟兄姊妹!我因着你们的工作而受益,自从去年蒙主恩典得救后,我一直很想能够有系统的学习圣经真理! 我当然愿意在我的国家分发学习邀请卡了,我更盼望有更多灵魂得救,朋友,亲人,同事,我认识的、接触的每一个人。 请把这学习邀请卡寄到这里. 愿神祝福你们的事工,力上加力,与你们同在!感谢,赞美主!(中国一学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明