BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
求主坚立你们手做的工
求主坚立你们手做的工,让更多的门徒得到培训和造就,穿戴主的军装去打那美好的仗!也求主保守看顾BBN圣经学院所有侍奉他的仆人和婢女,求主将他丰盛的恩典大大地临到这些忠心的工人,也求主将他的荣耀彰显在你们的身上,为他做那美好的见证。奉主耶稣基督得胜的名求,阿门!(中国一学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明