BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
我是一名在学校餐厅做饭的弟兄..
亲爱的朋友:您好!好啊!我是一名在学校餐厅做饭的弟兄,我几年前得救了,多少的时候,我的生活是那样的充满了恩典,而生活的轨迹却是那样神奇。每当的我看到那些同学是那样的可爱,又那样的无知,我的心就非常的痛。今天感谢主,认识了你们。我想得到你们的邀请函,希望主能通过这些东西在这里作他自己的工作。我有一个请求,希望能得到更多的邀请函,因为我们这里的我比较多,五十张怕是不够用...(中国一学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明