BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
一课黄子嘉老师讲的清楚明白.
一课黄子嘉老师讲的清楚明白.通俗易懂.使我受益匪浅.过去我是背下来,嘴上说说,不知其意,更谈不上如何去行.要真正让耶稣在我们心里作王.不只是悔改,认罪,还要离罪.更重要的是在神面前心里谦卑,活出主的样式,为主作见证.让家人,左邻右舍看见我们的好行为.把荣耀归给我们在天上的福.把身边的人带到主的面前.感谢主!愿主与你们同在! (中国一学员)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明