BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
我是一名朝族
感谢上帝,能在网上还能学习您的话语。 我不意中查到了你们网站 。我先自我简单介绍吧 。我是一名朝族,还在读大学 也参加教会的礼拜 。 虽说信上帝很久,但觉得自己所知道的关于圣经很少 ,就这样我不意中查到了你们网站 。看到后也更进一步了解圣经,还更加确信中国会更加强大,因为我们也有很多子妹们在信耶稣,在祈祷。我们这大学部也在为奥运祈祷。一直收到你们的来信后,总想回信给你们,说声谢谢,还有辛苦了。我想上帝会为你们加油!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明