BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
以耶稣基督为榜样,向着标杆直跑.。。
謝謝你們給我發的文章, 我得很大的幫助,我们若不饶恕人,我们在天上的父也不饶恕我们的过犯.我们怎样饶恕人,在天上的父也会怎样饶恕我们.神爱世人,我们是罪人的时候将他的独生子钉死在十字架上,洗净我们一切的罪及不义,从此使我们能称为神的儿女.神是那样的爱我们,所以我们也应当要彼此相爱. 我们必须经常审查及反省我们内心的罪,以耶稣基督为榜样,向着标杆直跑.

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明