BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
求主使我更加明白真道并在敬虔上操练自己,荣神益人
尊敬的网络圣经学院老师们和同工们:感谢主使用你们为我们又开了一扇认识福音真理的门!我从本月九月三号开始注册并听课及参加考试, 已于九月九号得到第一个基要课程科目修毕证书。 现已开始上救恩论的课。这里的教导很有系统,使我非常受益。求主继续赐智慧和启示的灵,使我更加明白真道并在敬虔上操练自己,荣神益人。愿主祝福你们手中的工作,使你们恩上加恩,力上加力。 以马内利!现住加拿大的一学员。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明