BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
我是一个罪很深的人
亲爱的弟兄姐妹: 很高兴再次写信给你们,我是一个罪很深的人, 我很早就从母亲那里知道了耶稣,上大学时,母 亲特意给我一本圣经,但我没有好好读,在学校 高傲,撒谎,甚至酗酒.毕业工作后,经常出入一些 娱乐场所,犯罪,感谢主,在我进入而立之 年之际,回到了他的身边,我对我以前所做的深感 懊悔,我想问的是我应该做些什么,才能讨主喜悦,我以前还看过一些算命的书,如何摆脱他们对我的影响? 谢谢!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明