BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
bbn学院对我们来说无疑是及时雨、雪中炭啊
BBN圣经学院:主内平安。刚看到您的主页面就被您设计的课程和任课的老师深深吸引了,进入贵校不到一个月的时间,马太福音还没有听完,我的心已经被您的信息打动。在国内接受系统全面的神学造就不容易,您的学院对我们来说无疑是及时雨、雪中炭啊!我愿意接受您100张邀请卡,分给我的同工们和愿意追求苦于无路的弟兄姊妹。愿神祝福您的工作、赐福您的家庭!您的学生 敬上

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明