BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
那个卡片我们可能发过但是还可以发福音的工作是永远都不会停止的!!!
感谢神你们一年的工作真的很辛苦感谢神的祝福我们学校已经有团契了并且在神的祝福中我们已经走过两年半的时间本地的教会都很爱我们神祝福他自己的家在新的一年中父神祝福你们手中的工作神说:若有人爱我,这个人是我知道的。那个卡片我们可能发过但是还可以发福音的工作是永远都不会停止的!!!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明