BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
通过BBNBI学习叫我明白了好多以前似是而非的道理..
亲爱的弟兄姊妹你们好! 我是BBN圣经学院的学生,已经完成了基要课程的学习,通过学习叫我明白了好多以前似是而非的道理,非常感谢你们提供的丰富的课程,我也非常希望身边的弟兄姊妹能够参加圣经学院的学习,好让我们的生命一同在主里面成长。由于我们这边的教会之间有相互的联系,就请为我多寄些邀请卡,我不仅可以送给本教会的,还可以送给其他教会的弟兄姊妹们。谢谢!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明