BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
虽然不能进神学院....
您好:感谢神,感谢你们提供的学习资源,给我很大帮助!因着你们有这样的服侍,虽然不能进神学院,我可以在家能继续深入学习他的话,真的很感恩.愿神继续保守,并大大使用你们的事工,使更多渴慕他的弟兄姐妹得真理的造就,求神赐下智慧与启示的灵给你们,让我们在生命中经历他更深的同在,更渴慕认识他!愿荣耀,颂赞归我们的神直到永远!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明