BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
知道这不是你们的呼召,是上帝在呼召!!!是他,是他,...
BBN弟兄姊妹, 主内平安! 知道这不是你们的呼召,是上帝在呼召!!!是他,是他,仍然是他在作工,亲自作工!!! 我愿意成为代祷勇士! 同时我更愿意将我的办公室做为"BBN"在华的工场.我更愿意有更多的华人弟兄姊妹听到福音!为福音作见证,为主作见证! BBN很好,我已学学习毕业,但在真理上,永远没有毕业的!直到主来的那日!学习毕业,但传福音,作见证才开始! 愿主赐福,愿主带领!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明