BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

罗马书 6:14
罪必不能作你们的主。因你们不在律法之下,乃在恩典之下。     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明