BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
xxx 我特別喜歡聖經導讀和讚美之道兩個節目
有你們這些認真忠心服侍主的人我真很有福可以享用的到你們的成果,可以借你們的這個平臺聽到主的聲音,神的話語,有一天聽不到心里就不舒服,謝謝你們做的這么好,我會用禱告和奉獻來支持你們的,我特別喜歡聖經導讀和讚美之道兩個節目,也向主講人石成和劉雯、林在名牧師表示問候和祝福!請幫我轉告他們!愿神保佑你們都平安和喜樂!愿更多神的兒女享用到聖經廣播網。

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明