BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
xxx 你們是這混濁世界上的一股清泉
聖經廣播網的同工: 感謝你們,你們的擺上和奉獻,讓我們每天都能得著天糧的餵養,我們每天晨更後的第一件事情,就是打開聖經廣播網,聆聽主的教導,用十字架的真理來規範我們的前路,你們是這混濁世界上的一股清泉,我們夫妻深信:由于你們的付出,許多人的生活將得到改造,許多人的生命將得到更新。願主保祐你們,保祐你們平安健康,諸事順利,也求主賜你們更多智慧與力量,將我們的聖經廣播網辦得更好更美更符合神的心意。

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明