BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
分享見證
聽完了行在恩典中,我的心真的很感恩,有這樣的一位大祭士為我們付上贖價,我們今天能在恩典當中活著全在於我們的救主耶穌,我們生活在地上又很多的罪要對付,我們信主,我們的救主已經勝過了世界,我們也必能靠著主藉著禱告勝過,懇求神幫助我們,我們有說不出的嘆息並且還有聖靈幫助我們禱告,我們的聖天父啊,你何等的愛我們知道我們,也體恤我們的軟弱,我們感謝贊美你,願我們每天都能活在你的旨意當中,願神祝福聖經廣播學院,奉耶穌基督的名禱告阿門(北京L學員)

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明