BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
將卡分發給需要的弟兄姊妹
你們好, 我已經在昨天收到學習邀請卡, 謝謝! 我將在以后的日子裡將卡分發給需要的弟兄姊妹. 感謝神為你們開路,讓你們傳講他寶貴的話語. 我目前已經在聖經廣播學院注冊, 給我幫助很大. 願更多的弟兄姊妹加入學習中. 我也會經常為你們禱告. 願神加添你們的智慧與力量來宣教傳福音,求神賜福你們和你們的家人!再次感謝!(中國L學員)

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明