BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
我是一名宣教士,在马达加斯加首都开荒。。
我是一名宣教士,在马达加斯加首都开荒,这里的华人大多做生意,白天有时间听人讲话,现在网络比较普及,而他们晚上时间在家基本上会上网,而我本人从2008年开始修读圣经广播网的课程,很得帮助,希望通过上网邀请卡让更多华人接触福音,感谢神预备圣经广播网,也谢谢你们的爱心付出,天父记念你们,更愿天父坚固你们所作的工。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明