BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 让我明白怎样做一个真正的基督徒
主内平安!非常感谢神圣经广播已经收到汇款,从神来的钱奉还给神是理所当然的。
感谢圣经广播的弟兄姐妹为我的妹妹代祷,我的妹妹已经接受主耶稣为救主,在昨天已经受洗,荣耀归于神。    
我是一个在语言上非常笨的人,不懂得在文字说漂亮的,但我非常感谢圣经广播的每一个节目造就了我,让我明白怎样做一个真正的基督徒,荣耀归于神。 因此非常感谢神,感谢圣经广经播和感谢圣经广播的弟兄姐妹。

神祝福圣经广播的各项圣工!


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明