BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 为发上网邀请卡改乘公交
能请你们再寄给我些卡片吗?你们过去寄来的几包已经就要发完。为发卡片,我不开车了,改为乘公交,在公交车上年轻人多,好发。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明