BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
希望能得着神的话语

我是前几天无意在收音机里,看到我们网上学习的消息的,以前因为工作,时间不固定去教堂一段时间,每次我听到神的话语,我心里有种莫名的无法言语的震撼,我也不知道怎么表达,渐渐的只要我工作或者生活上很迷茫,听到神的话语我就明白我们生活的意义!求主宽恕我的无知,让我回到你的路上!忠心的祷告,希望能得着神的话语(中国一学员)


下一步: 我想做个见证
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明