BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
愿bbnbi它成为每一个基督徒的良师益友
感谢神,让我在网上收到了这个学院,经过一段时间的学习之后,对我认识圣经真理有很大的帮助,现在我只要有时间就进去听老师的讲课.我现在已经学完了<耶稣生平>这门课程.愿 神继续祝福这个网上学院,愿它成为每一个基督徒的良师益友.也愿神祝福学院里默默付出的每一个人,与神所爱的人同在.

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明