BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
×××谢谢bbn圣经学院所给与的平台造就学习。。

我是一位蒙恩的基督徒,在内地学道班学习了四年,面对如今事奉的平台需要文凭,于是想再攻读基督教学士学位,经朋友介绍bbn圣经学院就想给于自己学习的机会,于是在网上进行研读圣经。谢谢bbn圣经学院所给与的平台造就学习。


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明